Misjon og kristning

Misjon og kristning blant samene går tilbake til 1300-tallet, men de mest intense kristningsforsøkene foregikk mellom ca. 1500- og 1700-tallet.

På 1800-tallet førte læstadianismen til en vekkelsesbølge i samiske områder.