Ofring og ritualer

Ofringer var en naturlig del av hverdagen i samisk førkristen tro.

I spesielle situasjoner var det nødvendig med større offer. Som i alle kulturer ble viktige overganger i livet markert med forskjellige ritualer.