Hellig landskap

I følge samisk tro fantes det guder, ånder og makter overalt i naturen.

Dette påvirket hvordan folk beveget seg i landskapet og hvordan de oppførte seg på spesielle steder.