Andre verdener

Andre verdener var en viktig del av samisk virkelighetsforståelse i førkristen tid.

I tillegg til de levendes verden, fantes blant annet de dødes verden og sáivu-verdenen. Det fantes også verdener med egne guder i sfærer over menneskene. Guder og vesener fra andre verdener kunne oppsøke og påvirke de levendes verden.