Noaiden og tromma

I samenes førkristne tro hadde noaiden en viktig plass.

Noaiden var en person med spesielle evner til å gå i transe, kommunisere med guder og ånder, reise til andre verdener, spå og helbrede. Tromma var et av noaidens viktigste redskap for å utføre disse oppgavene.