Mennesket og verden

Hvordan vi oppfatter verden, er avhengig av hvilken kultur vi har vokst opp i.

I vestlig kristen kultur har menneskene en særstilling i skaperverket. I tradisjonell samisk tro og kultur har mennesket en mindre framtredende plass. Dette påvirker blant annet det samiske synet på natur og landskap.