”Solsønnens frieri i jettenes land”

I joiken Peivebarnen suongah jehtanasan maajisn (sørsamisk), ”Solsønnens frieri i jettenes land”, fortelles det om Solens sønn som møtte jettens datter. De ville ha hverandre, men jetten ville først teste Solsønnens styrke og hvor sterke sener han hadde. Dette skulle de gjøre ved å dra fingerkrok.

Jettens datter skjønte fort at det ville gå galt. Heldigvis var jetten blind, så da han ville dra krok, rakte hun ham et anker i stedet for Solsønnens finger. Jetten ble imponert over styrken, og Solsønnen fikk jettens datter. De fikk tre sønner, som ble stamfedre til samene. Sønnene kalles Gallibartnit, og dette er også navnet på de tre stjernene vi kjenner som Orions belte i gresk mytologi.

Kilder:
Lundmark, Bo, 1979: Anders Fjellner – Samernas Homeros.
Lundmark, Bo, 1982: Skapelse och början i samisk saga och sägen, i Samefolket nr. 10.